Szkolenie 26 01 2018

Uwaga- ważne dla skarbników i przewodniczacych naszych organizacji -ze względu na zmiany w  dotychczas obowiazujących przepisach dotyczacych urzędu skarbowego zapraszamy na szkolenie które odbędzie sie w dniu 26-01-2017 we Wrocławiu o godz. 10.Zgłoszenie do udziału w szkoleniu prosimy przesyłać bezwzględnie do dnia 15 -01 -.2018 na adres esteraj@poczta.onet.pl

 

Protest PZM

Nasza organizacja popiera Protest Rezydentów który obecnie przekształcił się w protest PZM.Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału.Zapraszamy pzrzedstawicieli róznych zawodów medycznych nie tylko tych zrzeszonych w organizacjach związkowych do udziału w walce o nas wszystkich.Przypominam PZM-Porozumienie zawodów Medycznych powstało w 2016 roku w marcu a nie jak podają niektóre media  2. 10 2017..Przewodnicząca

Ważna data 19-07-2017

W tym dniu  doczekaliśmy się czytania projektu obywatelskiego dotyczącaego najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Projekt Ministra Zdrowia który obecnie czeka na podpis Prezydenta jest daleki od naszych oczekiwań.Nikt z rządzących nie jest zainteresowany dialogiem z przedstawicielami służby zdrowia.PZM jest jedyną i największą  organizacją skupiającą wszystkie zawody medyczne.W naszym projekcie mówimy nie tylko o naszych zarobkach, ale przede wszystkim o większych nakładach  na publiczną służbę zdrowia. Bardzo trudno było nam wszystkim wypracować ten dokument.

Zarząd Główny

Zebranie Zarządu Głównego OZZPDMIF 09-06-2017 godz16 Wrocław siedziba Zarządu.

7 czerwca pikieta PZM

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w pikiecie pod Sejmem w dniu 07-06-2017 w godzinach 11-14.Protestujemy przeciw ustawie proponowanej przez Ministra Zdrowia ,która dotyczy między innymi ustalenia minimalnej płacy dla pracowników medycznych.Pamiętajmy iż docelowo proponowana kwota będzie osiągnięta dopiero w 2021 roku.Przez ten okres nie będzie żadnych podwyżek w zakladach pracy,podwyżki o których mowa w ustawie są uzaleznione od sytuacji finansowej szpitala.Poniżej ustawa-propozycja która będzie czytana 07-06-2017

Spotkanie POZ POZ Wrocław 2015 w dniu 24-04-2017

Kolejne spotkanie związków zawodowych reprezentujących pracowników laboratoriów diagnostycznych, radiologii, radioterapii, fizjoterapii, ratownictwa medycznego ,psychologów odbyło sie w dniu 24-04-2017 we Wrocławiu.Tematem spotkania były problemy zwiazane z uzyskaniem właściwego poziomu wynagradzania naszych grup zawodowych.Poniżej tekst listu otwartego do Pani Prmier Beaty Szydło.

Strony