Czerwiec 2016

W dniu 02-06-2016  odbyło sie zebranie przedstawicieli zawodów medycznych  skupionych w FZZ. Spotkanie zorganizowała P. Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias na prośbę zainteresowanych stron/OZZPDMIF ,KZZPRM/.W trakcie dyskusji strony podjęły decyzję o wystąpieniu do Prezydium FZZ o akceptację powstania stałego zespołu ds/ochrony zdrowia.

Ogólnopolski Związek Zawodowy "Fizjoterapia"zaprosił nas na swój zjazd który odbył sie w dniach10-12-06 2016 w Mąchocicach.Naszą organizacje reprezentowała Przew. G. Musiałkiewicz i vice przew. B. Dudek. Rozmawialiśmy głównie o Ustawie o Zawodzie Fizjoterapeuty. Przewodnicząca przekazała informacje dotyczące przystapienia do FZZ,poinformowała rwnież o Radzie Dialogu Społecznego i pracach Komisji Trójstronnej ds/ochrony zdrowia.

Jak wszyscy wiemy co najmniej  od roku bardzo intensywnie walczymy o podwyżki dla innych grup medycznych i nie tylko. Podpisane zostało porozumienie 9 organizacji związkowych zrzeszających największą grupę wszystkich jednorodnych grup zawodów medycznych. Wysłane przez nas pisma do Pani Premier oraz do wszystkich central związkowych pozostały bez echa. Może nie do końca albowiem wszyscy odnoszą się do prac Rady Dialogu Społecznego i Komisji Trójstronnej i tam skierowane zostały nasze postulaty.

Przedstawiam stanowisko naszej organizacji odnośnie propozycji podwyżki plac przedstawionej na Komisji Trójstronnej.Stanowisko opracowałam wspólnie z kolegami z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, przesłane zostało również do FZZ.