Październik 2017

Nasza organizacja popiera Protest Rezydentów który obecnie przekształcił się w protest PZM.Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału.Zapraszamy pzrzedstawicieli róznych zawodów medycznych nie tylko tych zrzeszonych w organizacjach związkowych do udziału w walce o nas wszystkich.Przypominam PZM-Porozumienie zawodów Medycznych powstało w 2016 roku w marcu a nie jak podają niektóre media  2. 10 2017..Przewodnicząca