W dniu 18.10.2018r. członkowie naszej organizacji wyrazili sprzeciw przeciwko dyskryminacji naszych grup zawodowych: Fizjoterapeutów, Techników Elektroradiologii , Techników Analityki Medycznej i Diagnostów Laboratoryjnych   poprzez wysłanie listów do Ministra Zdrowia drogą e-mail i pocztową. Nasze zdeterminowanie i protest wyraziliśmy setkami e-mail i listów. Reakcją Ministra Zdrowia jest zaproszenie nas na spotkanie w dniu 14.11.2018. aby rozmawiać o naszych żądaniach.

Fizjoterapeuci razem mogą więcej

 

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Fizjoterapia” z dr hab. Maciejem Krawczykiem, prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Zbigniewem Wrońskim, wiceprezesem KRF.

Nastąpiła zmiana miejsca posiedzenia Zarządu Krajowego naszej organizacji w dniu 21.09.2018 godz. 16.00 we Wrocławiu , ponieważ duża ilość członków Zarządu wyraziła chęć uczestnictwa w posiedzeniu.

Wszystkich serdecznie zapraszam do sali konferencyjnej Boutique Hotel's przy ul.Kwiskiej 1/3 Wrocław. Parking hotelowy dla gości jest bezpłatny- wiadomość dla zmotoryzowanych.

W dniu 21.09.2018 we Wrocławiu ul. Kozanowska 109 odbedzie się spotkanie Zarządu Krajowego naszej organizacji, na które serdecznie zapraszam wszystkich przewodniczacych, lub członków Zarządu TOZ.

Przewodnicząca ZK Ewa Ochrymczuk

W dniu 26.07.2018 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie  Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia.

Efektem mojego udziału było zaproszenie przez Pana Ministra Szumowskiego przedstawicieli naszej organizacji na spotkanie. Spotkanie odbyło sie w dniu dzisiejszym o godzinie 9.15.  Z ramienia naszej organizacji udział wzięli: diagnosta laboratoryjny, technik analityki medycznej, fizjoterapeuta i technik elektroradiologii.

W dniu dzisiejszym został wysłany  list otwarty do Ministra Zdrowia, do Polskiej Agencji Prasowej, do Rynku Zdrowia, do Medexspress, do Polityki Zdrowotnej. Pan Minister Zdrowia  nie reagował na  na nasze poprzednie pisma, ani na prośbę o spotkanie, kiedy rozmawiałam z Nim chwilę po posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia 04. czerwca.

Treść pisma w załączniku.

Ewa ochrymczuk

przewodnicząca KZ OZZPDMiF

 

W dniu 21.04.2018r. odbyły się wybory na kolejną kadencję. Dotychczasowa przewodnicząca Grażyna Musiałkiewicz zrezygnowała z pracy w Zarządzie Krajowym ze względu na stan zdrowia. Nie pożegnała się z nami na stałe. Pomaga przewodniczącej i nowo wybranemu Prezydium w drożeniu się w pracę związkową. Obiecuje służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w każdej chwili. Po otrzymaniu absolutorium wybrano skład nowego Prezydium.

W dniach 20-22.04.2018r. odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów naszej oranizacji. Uroczystość w dniu 20.04.2018r. poświęcona była obchodom 20-lecia powstania OZZPDMiF.Gośćmi uroczystego spotkania byli: Dorota Garias- przewodnicząca FZZ, Krystyna Dębkowska- OZZPiP, Jacek Koszela reprezentant KIF, oraz przedstawiciele współpracujących z nami organizacji związkowych: Wojciech Werbicki- Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Marek Rajkiewicz i Marek Włodarczyk- Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia.

Jak wszystkim Państwu wiadomo ściśle współpracujemy z KZZPMLD. W dniu 24-02-208 odbyło sie zebranie na które zaproszono naszych pzredstawicieli. Poniżej notatka z tego spotkania.

Informacja z  posiedzenia Zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych

 20 lutego 2018 r., godz. 11:00

Tematem  była dyskusja nad propozycją zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Strony