2015.05.27

Na zaproszenie Przewodniczącej   odbyło sie zebranie międzyzwiązkowe którego uczestnikami byli członkowie Prezydium Barbara Dudek, Maria Ałaszkiewicz-Pietr, Donata Bobrowska oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Emilia Sanecka-Chmiel.Spotkanie zaowocowało podpisaniem porozumienia i wydaniem komunikatu/czytaj w aktualnościach/.Wyznaczono termin kolejnego spotkania na 2015-06-22.Jak sie okazało  zainteresowanie wskazanymi na zebraniu problemami jest duże ze strony innych grup medycznych co skutkuje poszerzeniem porozumienia o kolejne zawody medyczne.Cieszymy  się z tego faktu i mam nadzieję,że wreszcie dotrze do wszystkich ,że polska ochrona zdrowia  to nie tylko lekarz i pielęgniarka ale rownież diagnostyka i Fizjoterapia.

2015.02.05
Zebrania Zarządu Głównego 17 kwietnia,19 czerwca 25 września oraz 11 grudnia 2015r
5-02-2015  na zaproszenie Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się cykliczne spotkanie z Panem Marszałkiem  Michalakiem i przedstawicielami NFZ, oraz wszystkimi organizacjami społecznymi działającymi w naszym regionie. Celem spotkania było przedstawienie sytuacji ekonomicznej szpitali podległych UM.

Przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Pielęgniarskiej  oraz przewodnicząca OZZPIP Regin Dolny Śląski poinformowały o powstaniu Dolnośląskiego Porozumienia na Rzecz Pielęgniarek i Położnych  w naszym regionie. Sygnatariuszami tego porozumienia są:  

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Regionu Dolnośląskiego.

Przedstawiciele NFZ omówili zasady wypłat z tzw. nadwykonań.

2015.01.16
W dniu 16 stycznia odbyło się kolejne zebranie ZG naszej organizacji połączone ze szkoleniem dla skarbników. Podczas zebrania księgowa pokazała jak wypełniać dokumenty do urzędu skarbowego oraz jak prowadzić księgowość związkowa. Przewodnicząca na prośbę przyjezdnych członków, którzy nie  mogli uczestniczyć w grudniowym zebraniu wróciła do omawianych spraw na poprzednim zebraniu. Protokół ze spotkania otrzymają wszyscy członkowie.

2014.12.12
Odbyło sie zebranie Zarządu Krajowego. Tematem, który zdominował spotkanie była sytuacja finansowa naszej organizacji. Kolejny temat dotyczył spraw związanych z problemami działu fizjoterapii (ustawa o zawodzie fizjoterapeuty- ewentualny udział naszej organizacji w proteście 
w dniu 2015.01.05 w Warszawie). Szczegóły zebrania zawarte w protokole oraz podsumowanie spotkania przez Przewodniczącą otrzymają wszystkie organizacje w korespondencji. Obecni na spotkaniu przedstawiciele TOZ poruszali również problemy swoich organizacji, przedstawiona została lista członków naszego związku desygnowanych do prac w Zarządach FZZ w poszczególnych 
województwach.
 

Dolnośląskie    Grażyna Musiałkiewicz, Gabriela Żelazna - Wrocław
Kujawsko - Pomorskie Grażyna Mianowska TOZ nr 64 - Bydgoszcz
Lubelskie Leszek Jaszcz     TOZ nr70 - Radzyń Podlaski
Małopolskie Jolanta Kocol     TOZ nr25 - Tarnów
Mazowieckie Dorota Modzelan   TOZ nr 48 - Warszawa
Opolskie Ewa Ochrymczuk    TOZ nr 37 - Nysa
Podkarpackie Anna Gielarowska  TOZ nr 52 - Rzeszów
Śląskie Eleonora Żarnowska  TOZ nr 40 -  Bystra
Wielkopolskie  Kinga Fic TOZ nr 26 - Kalisz

 

2014.12.02
Odbyło sie spotkanie Prezydium ZK, na którym omówiono wyjazdowe spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim. Odbyła się częściowa dyskusja dotycząca finansów naszej organizacji oraz przygotowań do zebrania ZG.
 

2014.12.01
Odbyło się wyjazdowe spotkanie z członkami TOZ nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim. Omówiono sprawy dotyczące działalności ZK oraz sprawy związane z działalnością TOZ nr.7 W spotkaniu uczestniczyli poza członkami TOZ nr 7  Przew. Zarządu Krajowego, członkini Prezydium ZK, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Kierownik Laboratorium