Kolejne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i KIDL  odbyło się na zaproszenie Pani Prezes  Paucz w dniu 14-03-2017.w Warszawie. Naszą organizację reprezentowali Maria Ałaszkiewicz-Pietr, Emilia Sanecka -Chmiel oraz Renata Sobczyk.Spotkanie dotyczyło aktualnych problemów pracowników laboratoriów diagnostycznych.Omówiono między innymi sprawy dotyczące sieci szpitali i rolę laboratoriów w nowym systemie oraz przedyskutowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28-02-2017.Związki zawodowe zaapelowały do diagnostów i techników analityki medycznej o zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem dotyczącym minimalnego wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia..