W posiedzeniu brała udział przewodnicząca naszej organizacji Ewa Ochrymczuk.

Na początku  posiedzenia była dyskusja na temat Debaty "Wspólnie dla Zdrowia" ,która odbędzie sie w Lublinie w dniu 17.01.2019r. Tematem tej Debaty będzie: kształcenie, wynagrodzenia , nowe zawody medyczne i ich rola w systemie.

Pan Minister Szumowski wypowiedział się na temat obowiązującej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w Ochronie Zdrowia: ta ustawa nie funkcjonuje  w sposób jaki chciałaby  strona społeczna jak i rządowa, ponieważ powinna być spójna z rzeczywistością, bez pomijania poszczególnych"graczy"  w tym aspekcie. Miał na myśli brak w tabeli niektórych zawodów min. techników.  Zawody powinny być  opisane w sposób klarowny, brakuje definicji, regulacji jakie pozwalałyby zobaczyć  jakąkolwiek  ścieżkę kariery tych zawodów. MZ ocenił, że ostatnie akty prawne na temat podwyżek w większości  rozjechały samą treść  tej ustawy- skonsumowały  już niektóre jej  zapisy  jak i jej merytoryczny aspekt. Dlatego MZ chce pracować nad całościowym potraktowaniem sytuacji placowej w ochronie zdrowia. Dopiero  art.27a  Ustawy o działalności leczniczej pozwala   zebrać konkretne dane o wysokości wynagrodzeń w podmiotach leczniczych. MZ zaczęło zbierać te dane i ma zamiar do końca roku mieć pełne dane. MZ chce żeby razem, w ramach rady dialogu wypracować racjonalną ustawę o płacach w ochronie zdrowia, która usatysfakcjonuje wszystkie strony, oraz  wytyczyć  katalogi zawodów,  ich konkretne zdefiniowanie  z punktu widzenia wykształcenia, zapotrzebowania, czy stanowisk i wymogów pracodawcy. Nakłady na Ochronę  Zdrowia rosną i w 2019 roku mają wynieść 97,762 mld tj. około 6 mld wzrostu w stosunku do 2018 roku.