W dniu 21.01.2019r. odbyło sie długo wyczekiwane kolejne spotkanie związków zawodowych z Ministerm Zdrowia Łukaszem Szumowskim. Na początku zapoznano nas z wersją roboczą ustawy o zawodzie technika. Już w w najbliższych dniach będziemy mogli opiniować i wysyłać swoje uwagi do tej ustawy. Minister Zdrowia przypomniał, że z powodu braku ustawy o zawodzie technika nie możemy dostać podwyżek celowanych, ponieważ nie podzieli naszego środowiska, dając tylko  tym którzy już mają ustawę o zawodzie.  MZ rozmawiał z Marszałkami Województwa, z niektórymi dyrektorami szpitali i dowiedział się, że szpitale nie są wstanie wygospodarować, środki finansowe  na podwyżki dla nas. Dlatego postanowiono zwiększyć  wyceny świadczeń realizowanych w naszych miejscach pracy aby szpitale dostały dodatkowe fundusze. Zostanie wydane rozporządzenie przez Presesa NFZ, w którym będzie wyraźnie napisane, że te dodatkowe pieniądze są przeznaczone tylko na podwyżki dla pracowników zawodów medycznych, zawodów które nie zostały do tej pory objęte podwyżkami . Dyrektorzy nie będą mogli tych środków przeznaczyć na inny cel. Dużą rolę odegrają związki zawodowe, ponieważ to one będą negocjować z dyrektorami w jakiej formie, np. czy wszystkim podnieść wynagrodzenia o równą kwotę, czy  w formie dodatku czy do zasadniczej itp. Ministerstwo Zdrowia nie może ingerować w negocjacje związkowe z dyrekcją ani narzucić sposobu wypłacania podwyżek. Minister wyraźnie podkreślał, że to związki zawodowe mają rozmawiać i negocjować z dyrektorami. Co z podwyżkami dla pracowników, kórzy nie mają związków? Zachęcamy aby zakładać terenowe organizacje, aby was nie zabrakło w negocjacjach. Minister zaznaczył, że obecne rozwiązanie ma charakter przejściowy, do momentu uregulowania zawodu technika. Minister Szumowski podkreślił, że wyceny świadczeń wzrosną o kilkaset milionów zł. Podwyżki obejmą około 35 tys. osób. Nie usłyszeliśmy ile wyniosą średnio podwyżki na osobę. Minister zapewniał, że to nie będą małe kwoty. Pierwszego marca pieniądze mają być już w szpitalach. W ciągu kilku dni te informacje mają być przekazane dyrektorom szpitali. Podkreślam, żeby nie było watpliwości, rozmowy były prowadzone odnośnie wszystkich zawodów ze średnim i wyższym wykształceniem które reprezentuje nasz związek. Podwyżki obejmą min. wszystkich naszych związkowców.