Koleżanki i Koledzy Nauczyciele

 

Zarząd Krajowy OZZPDMiF w pełni popiera strajkujących nauczycieli. Solidarnie popieramy Wasze postulaty i działania mające poprawić warunki pracy jak i wysokość wynagrodzeń. Rozumiemy waszą walkę o godność zawodu. Zawód nauczyciela jest bardzo trudny. Nie poddawajcie się i nie pozwólcie się podzielić. My strajkowaliśmy, głodowaliśmy wspólnie z lekarzami rezydentami, prowadziliśmy rozmowy z Ministrem Zdrowia i Rząd nas oszukał. Nie dajcie się zwieść obietnicami.