Informacja przekazana przewodniczącym naszych organizacji terenowych w dniu 08.05.2019:

Pierwsza transza zwiększenia  wyceny świadczeń już powinna być w naszych szpitalach. Dlatego bardzo proszę o pisanie kolejnych pism do dyrekcji w sprawie  podwyżek dla naszych grup zawodowych. W czasie spotkania należy spisać protokół aby propozycja  dyrekcji była udokumentowana. Przypominam, że według uzgodnień Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z dnia 21.01.2019r ze związkami zawodowymi   środki finansowe wynikające ze wzrostu wyceny  świadczeń mają być przeznaczone głównie na podwyżki, ale tylko dla zawodów medycznych - tak podkreślał Minister ,które nie zostały objęte do tej pory podwyżkami na podstawie odrębnych rozporządzeń. W przypadku odmowy udzielenia podwyżek na piśmie przez dyrekcję, lub braku konkretnej propozycji w czasie negocjacji  ( protokół z ze spotkania) należy :

Na adres e-mail Ministerstwa Zdrowia ( kancelaria@mz.gov.pl ) do Ministra Zdrowia Ł. Szumowskiego wysłać zawiadomienie o nie zastosowaniu się do rozporządzeń Prezesa NFZ z podaniem nazwy szpitala, imieniem i nazwiskiem Dyrektora,Prezesa. Tak polecił Pan Minister, aby odgórnie mogli zainterweniować.

24.04 br w każdym oddziale wojewódzkim NFZ odbyły się spotkania z dyrektorami szpitali, na których były przekazane wytyczne dotyczące podwyżek dla pozostałych medycznych grup zawodowych. Prawidłowo podwyżki powinny być wypłacone z wyrównaniem od stycznia tego roku. Dlatego nie dajcie się oszukać .