W dniu 2015-08-05 byliśmy uczestnikami spotkania z Ministrem Cezarym Cieślukowskim na którym obecni byli wszyscy przedstawiciele porumienia zawartego we Wrocławiu. Minister otrzymał od nas listę żądań z którymi wystapilismy.Naszą organizacje  reprezentowała pzrewodnicząca i kol. Maria Ałaszkiewicz-Pietr. Spotkanie nie przyniosło optymistycznego zakończenia. Szczegóły każda organizacja przekaże swoim członkom. Poniżej wspólna lista żądań.

Przedstawiam Państwu treść dokumentu wysłanego do Przewodniczącego FZZ i członków Prezydium FZZ

Coraz wiecej organizacji chce wspólnie z nami pokazać rządzacym,że w ochronie zdrowia istnieją rownież pracownicy innych zawodow medycznych pracujacych z pacjentem. W dniu 25 czerwca odbyło się w siedzibie naszego biura spotkanie z Prezesem Krajowej  Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów  Panem Marcinem Pachojka.Jest to kolejna organizacja która przystąpiła do współpracy międzyzwiązkowej.

22-06-2015  kolejny  raz gościliśmy przedstawicieli organizacji związkowych  reprezentujących inne zawody medyczne.Wypracowaliśmy wspólne stanowisko co do dalszych działań o których zarządy organizacji biorących udział w spotkaniu poinformują swoich członków.Wysłany został list do Ministra Zdrowia i podobnej treści do Pana Prezydenta -Elekta.Dalsze nasze działania zwiazane są z odpowiedziami na listy.

W dniu 22-06-2015 odbędzie sie we Wrocławiu kolejne spotkanie organizacji związkowych reprezentujących inne zawody medyczne.

W dniu 2 czerwca Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy o związkach zawodowych, ograniczające prawo tworzenia i przynależności do organizacji związkowych osobom wykonującym pracę zarobkową, a niewymienionym w ustawie związkowej - w szczególności osobom pracującym na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz samozatrudnionym - są niezgodne z art. 59 ust. 1 w związku z art. 12 Konstytucji RP co oznacza, że każda osoba wykonująca pracę zarobkową ma prawo do tworzenia oraz zrzeszania się w organizacji związkowej.

  • Podmiot inicjujący postępowanie: Zarząd Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii
    Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
    Data rozprawy: 23.VI.2015 godz.: 13.30

    Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 93 ust. 1 i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 66 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 Konstytucji RP

Oszczędzają na diagnostach i fizjoterapeutach.

Po protestach pielęgniarek, zapowiedziach strajków techników radioterapii przyszedł czas na pracowników diagnostyki medycznej i fizjoterapii.
Domagają się oni regulacji prawnych, dotyczących wykonywania zawodu, poprawy warunków pracy oraz wyższych płac 

W dniach 1-3.10.2015 odbędzie się  we Wrocławiu Międzynarodowy Kongres Kardiologiczny.Dla fizjoterapeutów udział w Kongresie  jest bezpłatny należy się tylko zalogować na stronie www.kongres2015.ptkardio.pl  Warto skorzystać.

W zebraniu w Mąchocicach k/Kielc uczestniczyła G.Musiałkiewicz i Barbara Dudek.Przewodnicząca przedstawiła propozycję wspolnej współpracy.Pzredstawiciele ZZ FIzjoterapii będą uczestnikami  zebrania w dniu 2015-06  we Wrocławiu.

Strony