W imieniu Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia" zapraszam Panią Przewodniczącą i przedstawicieli ZK OZZPDMIF na spotkanie w dn. 29 05-2015r do Hotelu "Przedwiośnie" w Mąchocicach koło Kielc.

Celem spotkania jest podjęcie rozmów na rzecz rozpoczęcia wspólnych działań mających zjednoczyć środowiska medyczne które reprezentujemy.

W dniu 2015-05-27 odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fzizjoterapii ,Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników
Medyczych Elektroradiologii Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii,
SNZZ Pracowników Medycznych z Wyższym Wykształceniem Medycznym ZOZ Inowrocław,
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii na którym podjęto decyzję o wspólnym
działaniu w obronie interesów grup zawodowych reprezentowanych przez nasze organizacje.

Uwaga - najbliższe zebranie Zarządu Głównego 19-06-2015, kolejne 25-09-2015  oraz 2015-12-11 

Rozpoczyna się rekrutacja na studia dla techników fizjoterapii szczegóły wiadomości na stronie  Akademii Wychowania Fizycznego Wrocław www.awf.wroc.pl oraz pod nr telefonu 713473080/72.

W dniu 27 stycznia w Karpaczu odbyło sie zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Województwa Dolnośląskiego FZZ, Przewodniczącym został Krzysztof Kisielewski natomiast wiceprzewodniczącymi  wg kolejności otrzymanych głosów zostali: Stanisław Szapował, Marian Radoła, Mariusz Zarzycki, Grażyna Musiałkiewicz, Anita Kraśnicka, Wiesław Pacholik

Strony