Kwiecień 2018

W dniach 20-22.04.2018r. odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów naszej oranizacji. Uroczystość w dniu 20.04.2018r. poświęcona była obchodom 20-lecia powstania OZZPDMiF.Gośćmi uroczystego spotkania byli: Dorota Garias- przewodnicząca FZZ, Krystyna Dębkowska- OZZPiP, Jacek Koszela reprezentant KIF, oraz przedstawiciele współpracujących z nami organizacji związkowych: Wojciech Werbicki- Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Marek Rajkiewicz i Marek Włodarczyk- Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia.

W dniu 21.04.2018r. odbyły się wybory na kolejną kadencję. Dotychczasowa przewodnicząca Grażyna Musiałkiewicz zrezygnowała z pracy w Zarządzie Krajowym ze względu na stan zdrowia. Nie pożegnała się z nami na stałe. Pomaga przewodniczącej i nowo wybranemu Prezydium w drożeniu się w pracę związkową. Obiecuje służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w każdej chwili. Po otrzymaniu absolutorium wybrano skład nowego Prezydium.