W dniu 15-12-2015 odbyło sie spotkanie z Panem Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem na które zaproszenie otrzymała również nasza organizacja.Na spotkaniu reprezentowała nas przewodnicząca naszego związku.Spotkanie poświęcone było wynagrodzeniom w sektorze ochrony zdrowia.Na spotkaniu obecni byli zarówno przedstawiciele pracodawców jak i związków zawodowych.Zabierając głos G.

W dniu 2015-11-04 odbyło się kolejne spotkanie sygnatariuszy porozumienia  dotyczącego współpracy z organizacjami  reprezentującymi różne zawody medyczne.Wypracowaliśmy  wspólne stanowisko/czytaj załącznik/ i w związku z tym zapraszamy wszystkich którzy razem z nami byli w Warszawie w dniu 28-09-2015  oraz tych którzy zastanawiają się czy warto razem coś zrobić do współpracy.Podczas manifestacji pokazaliśmy ,że jesteśmy,mamy swoje problemy i będziemy wspólnie dalej walczyć.Nie pozwólmy na bycie "służbą dla służby zdrowia".

Zapraszam wszystkich zainteresowanych wspólnymi działaniami przedstawicieli innych zawodow medycznych  na zebranie które odbędzie się  w dniu 04-11-2015 o godz.12 we Wrocławiu w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii ul. Kozanowska 109.

kontakt przew. Grażyna Musiałkiewicz 501474906 przewodniczaca@ozzpdmif.pl

 

W dniu 26-10-2015 Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o Zawodzie Fizjoterapii.Dziękujemy Panu Prezydentowi oraz wszystkim  tym którzy przycznili się do jej powstania jak rownież wszystkim za wsparcie w postaci apeli poparcia dla ustawy.Był to jeden z naszych postulatów manifestacji w dniu 28-09-2015. Teraz angażujemy sie do pracy nad pozostałymi tematami o które walczyliśmy. Grażyna Musiałkiewicz

W dniu 14-10-2015 odbyło się z naszej inicjatywy spotkanie dotyczące fizjoterapii a konkretnie ustwy która czeka na podpis Prezydenta.Spotkanie prowadził Pan Minister Wojciech Kolarski.Obecna była dyr Biura Dialogu i Inicjatyw  Obywatelskich Pani Grażyna Wereszczyńska oraz Pan Maciej Chojnowski.Stronę społeczną reprezentowali  Konsultant Krajowy  w dziedzinie Fizjoterapii Pan   Zbigniew Wroński,oraz jego poprzednik prof. Zbigniew Śliwiński ,przedstawiciele  Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z jej przew.

Zarząd Krajowy OZZPDMIF  życzy wszystkim ratownikom pomyślności w pracy zawodowej,cierpliwości w walce o godną pracę i dobrą płacę oraz wszystkiego dobrego wżyciu osobistym.

                                                                Przewodnicząca ZK Grażyna Musiałkiewicz                                        

W związku z olbrzymim poruszeniem w tej sprawie informuję iż z dnia na dzień zostało zorganizowane spotkanie Pani Premier z ratownikami.Niestety nie mogli w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani bowiem zaproszenie było telefoniczne po godz. 15 ,a spotkanie nastepnego dnia o godz,9 w Warszawie. Przekazanie informacji w ten sposob mialo swój cel.90%ratowników uczestniczących w spotkaniu nie popierało naszego protestu i nie brało w nim udziału.Co też jest znamienne.

Dziekuję wszystkim uczestnikom manifestacji 28-09-2015 w Warszawie za tak liczny udział i pokazanie,że różnorodność zawodowa wcale nie musi dzielić jak uważają niektórzy lecz przeciwnie  potrafi scalić nasze  środowisko.zawodów medycznych.Wyrazy olbrzymiego podziękowania za wsparcie i udział  dla wszystkich uczestników niezaleznie od wykonywanej pracy.Dziękuję zwiazkowcom i nie tylko .W manifestacji bowiem brała udział spora grupa pracowników nie zrzeszonych w żadnej organizacji zwiazkowej.Nie będę tutaj wymieniać organizacji biorących udział w manifestacji- było ich bardzo dużo z róznych k

Zarówno do Pana Ministra Zdrowia jak i do Pana Prezydenta i do Pani premier złożone zostały podobnej treści postulaty.Podpisało je 37 organizacji.

Strony