W dniu 2015-05-27 odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fzizjoterapii ,Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników
Medyczych Elektroradiologii Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii,
SNZZ Pracowników Medycznych z Wyższym Wykształceniem Medycznym ZOZ Inowrocław,
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii na którym podjęto decyzję o wspólnym
działaniu w obronie interesów grup zawodowych reprezentowanych przez nasze organizacje.

Wspólnie walczymy z:
-ignorancją rządzących i odpowiedzialnych za ochronę zdrowia.
-brakiem ustawo naszych zawodach,
-wydłużeniem czasu pracy (powodujące realne obniżenie wynagrodzenia oraz redukcję etatów)
-brakiem uregulowań prawnych dotyczących kontraktowania usług medycznych wykonywanych przez nasze grupy zawodowe
-pracą za bardzo niskie wynagrodzenie
-wywieraniem presji na pracownikach dotyczącą zmiany zatrudnienia (przejścia na kontrakty)
-utrudnionym dostępem pacjentów do diagnostyki i fizjoterapii

OZZ Techników Medycznych Radioterapii
OZZ Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
OZZ Techników Medycznych Elektroradioloogii 
SNZZ Pracowników Medycznych z Wyższym Wykształceniem Medycznym ZOZ Inowrocław

Załączniki: