1. Informacje podstawowe

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii

NIP 894-24-11-569   REGON 931940426  KRS 0000144340
 

Nr konta bankowego: 02 1020 5242 0000 2102 0180 9623

siedziba:  ul. Kozanowska 109; 54-152 Wrocław

adres do korespondencji: skrytka pocztowa 1388; 54-137 Wrocław 16

2. Jak przystąpić do naszej organizacji

Związek zawodowy powstaje na mocy uchwały, podjętej przez co najmniej 10 osóbuprawnionych do jego utworzenia. (Art. 12 ust.1 Ustawy o związkach zawodowych 
Dz.U. Nr 79, poz. 854 z 2001r z późn. zm.)

1) Sposób postępowania:

  • Założyciele zapoznają sie z naszym Statutem i przyjmują go.
  • W wyborach tajnych wybierają Zarząd i Komisje Rewizyjną.
  • Wybrany Zarząd przesyła następujące dokumenty do Zarządu Krajowego:
    - protokół z zebrania założycielskiego, 
    - listę obecności,
    -dane organizacji: skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej, adres, telefon i inne dane kontaktowe oraz nazwiska osób mających podlegać szczególnej ochronie oraz osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe
  • Wybrany Zarząd powiadamia Dyrekcje placówki o powstaniu związku

Zarząd Krajowy przyjmując nowopowstałą organizację, zgłasza ją do Krajowego Rejestru Sądowego.

2) Po otrzymaniu wyciągu z KRS-u (czas oczekiwania to ok. 6 tyg.) zgłaszacie Państwo wniosek o nadanie nr REGON oraz NIP w odpowiednich instytucjach. Wszędzie wymagane będą dokumenty jak przy zakładaniu organizacji oraz wyciąg z KRS-u i Statut Związku.