Na zaproszenie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia  Bartosza Arłukowicza  nasi przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu które odbyło się w dniu 22-09-2016 w Sejmie.Omawiane były problemy dotyczące zawodów przez nas reprezntowanych czyli diagnostyki laboratoryjnej, radiologii, fizjoterapii.

Zostaliśmy zaproszeni na posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia na dzien 23-09-2016 raz na dzień 04-10-2016.

W dniu 27-09 .2016 potwierdziliśmy obecność naszych przedstawicieli na spotkaniu z Panem Ministrem Konstantym Radziwiłłem.

 

Bardzo dziękuję wszystkim członkom naszej organizacji którzy przyjechali do Warszawy wspierając  działania naszego Zarządu o poprawę warunków pracy i płacy zawodów które reprezentujemy.Szczególne podziękowania dla Radomska, Nysy,Opola,Wrocławia za bardzo aktywną działalność.W załączeniu przedstawiam kilka zdjęć.

Wszystkie pojazdy maja być oznakowane logo PZM - do wydrukowania wysłane do każdej organizacji

Członkowie OZZPDMIF wyjazd z Wrocławia  pierwszy przystanek godz 5.00 -ul>Borowska przy Aguaparku -odpowiedzialna Maria Ałaszkiewicz-Pietr

                                                                 drugi przystanek godz.5.10  zatoczka między pl.Grunwaldzkim a ul. Norwida za przystankiem MPK - odpowiedzialna Elżbieta Janiszewska

                                                                 całością kieruje Barbara Dudek

W związku z uczestnictwem naszych organizacji w marszu w dniu 24 09-2016 w Warszawie  zebranie Zarządu  naszej organizacji z dnia 16-09-2016 odwołane.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w manifestacji która odbędzie się w dniu 24-09-2016 o godz 12 w Warszawie na Placu Zamkowym.Jeśli chcemy pracować w dobrych warunkach, zapwnić pacjentom dostęp do diagnostyki, specjalistyki, fizjoterapii i dobrze zarabiać walczmy wspólnie o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia.

PROTEST ZAWODÓW MEDYCZNYCH  WARSZAWA 24 września 2016-zapraszamy wszystkich zainteresowanych poprawą nakładów na ochronę zdrowia

poniżej krótka historia wspólnych działań

 Przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych, skupiającego 9 ogólnopolskich związków zawodowych oraz wiele innych organizacji wszystkich zawodów medycznych, zebrani w dniu 5 sierpnia 2016 roku w Warszawie wyrazili wspólnie swoje głębokie zaniepokojenie przyszłością publicznej służby zdrowia w naszym Kraju. Powodem tego zaniepokojenia jest przedstawiona niedawno przez ministra zdrowia propozycja reformy publicznej służby zdrowia, w tym przede wszystkim warunki finansowe, w jakich będzie ona funkcjonować.

Jak wszyscy wiemy powstało porozumienie organizacji medycznych zrzeszajacych jednorodne zawody medyczne. Celem porozumienia jest wspólna walka o godne zarobki dla nas wszystkich. Wystosowaliśmy pismo o spotkanie do Pani Premier Beaty Szydło ,ale odpowiedzi udzieliła Pani Minister Beata Kempa.

Przedstawiam stanowisko naszej organizacji odnośnie propozycji podwyżki plac przedstawionej na Komisji Trójstronnej.Stanowisko opracowałam wspólnie z kolegami z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, przesłane zostało również do FZZ.

Jak wszyscy wiemy co najmniej  od roku bardzo intensywnie walczymy o podwyżki dla innych grup medycznych i nie tylko. Podpisane zostało porozumienie 9 organizacji związkowych zrzeszających największą grupę wszystkich jednorodnych grup zawodów medycznych. Wysłane przez nas pisma do Pani Premier oraz do wszystkich central związkowych pozostały bez echa. Może nie do końca albowiem wszyscy odnoszą się do prac Rady Dialogu Społecznego i Komisji Trójstronnej i tam skierowane zostały nasze postulaty.

Ogólnopolski Związek Zawodowy "Fizjoterapia"zaprosił nas na swój zjazd który odbył sie w dniach10-12-06 2016 w Mąchocicach.Naszą organizacje reprezentowała Przew. G. Musiałkiewicz i vice przew. B. Dudek. Rozmawialiśmy głównie o Ustawie o Zawodzie Fizjoterapeuty. Przewodnicząca przekazała informacje dotyczące przystapienia do FZZ,poinformowała rwnież o Radzie Dialogu Społecznego i pracach Komisji Trójstronnej ds/ochrony zdrowia.

W dniu 02-06-2016  odbyło sie zebranie przedstawicieli zawodów medycznych  skupionych w FZZ. Spotkanie zorganizowała P. Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias na prośbę zainteresowanych stron/OZZPDMIF ,KZZPRM/.W trakcie dyskusji strony podjęły decyzję o wystąpieniu do Prezydium FZZ o akceptację powstania stałego zespołu ds/ochrony zdrowia.

Po 28 latach starań dzisiaj wchodzi w życie Ustawa o Zawodzie Fizjoterapeuty.Jakie kontrowersje wzbudzały prace nad ustawą i kto był jej przeciwny wszyscy wiemy.Nadal w środowisku medycznym słychac różne opinie,ale teraz to już nie jest ważne. Ważne jest to ,że całe środowisko fizjoterapeutów pokazało,że potrafi o swoje sprawy zawalczyć wspólnie .Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili sie do powstania tej ustawy. Podziękowanie należy sie Panu Prof.

Strony